Szymon Kocik

Nazywam się Szymon Kocik jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji w Instytucie Psychoterapii Ericksonowskiej w Łodzi, pracuję jako psycholog, od 2001 roku. W związku z wymaganiami jakie stawia przede mną zawód psychoterapeuty ustawicznie dokształcam się w tym zakresie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o/ łódz oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłem psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim. Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień organizowane przez Instytut Psychologii zdrowia w Warszawie. Posiadam uprawnienia biegłego Sądowego w dziedzinie uzależnień oraz doświadczenie w stosowaniu hipnozy i hipnoterapii w pomocy psychologicznej (Instytut NLP w Warszawie). W swojej pracy łączę różne nurty pomocy psychologicznej, tworząc nową jakość, po to aby dobrać odpowiednią metodę pracy dla każdego pacjenta. Każda terapia jest szyta na miarę pod konkretnego klienta. W swojej pracy korzystam z podejścia krotkoterminowego przy wykorzystaniu elementów terapii ericksonowskiej, poznawczo-behawioralnej i terapii zorientowanej na rozwiązaniu. Pracuję pod stałą superwizją Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi

Szkolenia

 • Studium Pomocy Psychologicznej Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – warsztaty – prewencja zachowań samobójczych
 • Dyplom specjalisty ds. uzależnień – Studium Terapii Uzależnień – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień – szkolenie kandydatów na biegłych sądowych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – szkolenie pt. Płodowy Zespół Alkoholowy – FAS
 • Polski Instytut Neurolingwistycznego Programowania – Hipnoza Hipnoterapia dla Profesjonalistów
 • Polski Instytut Ericksonowski – „Złoty kluczyk” – psychoterapia według Miltona Ericksona
 • Polski Instytut Ericksonowski – „Jeden mały krok – wiele małych kroków” – terapia ofiar i sprawców przemocy
 • Polski Instytut Ericksonowski – „Nie chcę tak żyć!” – praca z rodziną w której wystąpiła próba samobójcza
 • Polski Instytut Ericksonowski – „Spotkanie, zasoby, proces” – cykl spotkań umożliwiających praktyczne kształcenie umiejętności pomocy psychologicznej
 • Polski Instytut Ericksonowski – „Diagnoza w psychoterapii”
 • Polski Instytut Ericksonowski – „Cykl szkoleń – terapia rodzin”
 • Niebieska Linia Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – cykl szkoleń

Agnieszka Ruszkiewicz-Kocik

Agnieszka Ruszkiewicz-Kocik – psycholog, terapeuta, seksuolog w procesie certyfikacji.
Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim, pracuję w zawodzie psychologa od 2001 roku. Moje doświadczenie zawodowe związane jest zarówno z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą a w chwili obecnej także z osobami starszymi. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Psychospołecznych w biznesie oraz trenerem NLP, absolwentką kursu edukacji psychoterapeutycznej w instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział Łódź. Jestem terapeutą dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym w CBT Warszawa oraz absolwentką kursu dogoterapii I i II stopnia. Ukończyłam studia podyplomowe na SWPS w Poznaniu w zakresie seksuologii praktycznej. Pracuję w nurcie ericksonowskim, korzystając z podejścia poznawczo-behawioralnego oraz terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Pracuję pod stałą superwizją Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi.  Obecnie jestem na II semestrze kursu psychoterapii w w/w instytucie.

Szkolenia:

 • profilaktyka uzależnień – NZOZ poradnia profilaktyczno – społeczna przy towarzystwie „Powrót z U” w Łodzi
 • Neurolingwistyczne Programowanie w Biznesie – Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej – Andrzej Szulc
 • kurs trenerów warsztatu umiejętności psychospołecznych w biznesie – Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej – Andrzej Szulc
 • Roczny program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii – instytut terapii Gestalt – Kraków
 • kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowe – WODN – Łódź – przygotowanie pedagogiczne
 • ”Złoty Kluczyk” – kurs w zakresie zasad terapii Miltona H. Ericksona – instytut Ericksonowski w Łodzi
 • konferencja psychologicznej w Koluszkach – „Psychoterapia dnia codziennego”
 • „Diagnoza w psychoterapii „ – Instytut Ericksonowski w Łodzi
 • terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży – Centrum CBT Warszwa
 • kurs dogoterapii I stopień
 • zorientowana na Tożsamość Terapia Psychotraumy
 • SWPS – seksuologia praktyczna – studia podyplomowe.